NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH I.       NHIỆM VỤ CHÍNH: 1.      Thực hiên hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc tìm

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI I. NHIỆM VỤ CHÍNH: Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thúc đẩy việc tìm kiếm, ký kết

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH DỰ ÁN I. NHIỆM VỤ CHÍNH: 1. Thực hiên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thúc đẩy việc tìm kiếm ký

KỸ SƯ THOÁT NƯỚC (MEP) PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Phụ trách các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng hệ thống thoát

KỸ SƯ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Phụ trách các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước