1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với mạng lưới Khách hàng Doanh Nghiệp, Cơ sở kinh doanh tại khu vực được

“Được thành lập vào năm 2017, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên (TTTS) sở hữu bằng sáng chế cho công nghệ sản xuất sản phẩm hố

“Được thành lập vào năm 2017, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên (TTTS) sở hữu bằng sáng chế cho công nghệ sản xuất sản phẩm hố

Do nhu cầu phát triển dự án, Thuận Thiên cần tìm thêm “đồng đội” cho công ty, thông tin chi tiết: ⏰ Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH I.       NHIỆM VỤ CHÍNH: 1.      Thực hiên hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc tìm

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI I. NHIỆM VỤ CHÍNH: Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thúc đẩy việc tìm kiếm, ký kết