Hố ga điện nhẹ - viễn thông

Mô tả

Hố ga điện nhẹ – viễn thông được sản xuất từ nhựa LD-PE. Sản phẩm được sử dụng làm hộp đấu nối chứa dây điện thay thế cho mương cáp viễn thông trong các công trình lắp đặt các đường điện , đường cáp quang ngầm, nhằm tạo thuận lợi trong quá trình sửa chữa kỹ thuật ngầm các đường dây điện, viễn thông và bảo vệ dây cáp khỏi các tác động vật lý.