NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH I.       NHIỆM VỤ CHÍNH: 1.      Thực hiên hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc tìm kiếm, ký kết hợp đồng hợp tác với Khách Hàng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh Doanh; 2.      Phụ […]

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI I. NHIỆM VỤ CHÍNH: Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thúc đẩy việc tìm kiếm, ký kết hợp đồng hợp tác với các Đại lý/ Nhà phân phối II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Thực hiện công việc theo kế hoạch ngày, […]

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH DỰ ÁN

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH DỰ ÁN I. NHIỆM VỤ CHÍNH: 1. Thực hiên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thúc đẩy việc tìm kiếm ký kết hợp đồng hợp tác tại các dự án; 2. Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ để phát triển các dự án thông qua […]

KỸ SƯ THOÁT NƯỚC (MEP) PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG

KỸ SƯ THOÁT NƯỚC (MEP) PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Phụ trách các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước cho nhà ở, cầu đường, công trình công cộng, cao ốc…  Đào tạo lắp đặt, xây dựng hệ thống thoát nước  Khảo […]

KỸ SƯ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Phụ trách các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước cho nhà ở, cầu đường, công trình công công, cao ốc…  Đào tạo lắp đặt, xây dựng hệ thống thoát nước  Khảo sát, […]