KỸ SƯ THOÁT NƯỚC (MEP) PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG

KỸ SƯ THOÁT NƯỚC (MEP) PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Phụ trách các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước cho nhà ở, cầu đường, công trình công cộng, cao ốc…  Đào tạo lắp đặt, xây dựng hệ thống thoát nước  Khảo […]

KỸ SƯ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH MẢNG ỨNG DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Phụ trách các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước cho nhà ở, cầu đường, công trình công công, cao ốc…  Đào tạo lắp đặt, xây dựng hệ thống thoát nước  Khảo sát, […]