Thỏa mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng trong và ngoài nước thông qua các hoạt động nghiên cứu và tối ưu hóa thiết kế.

Đầu tư thỏa đáng các phương tiện/ thiết bị để hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm hố ga nhựa.

Kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với nhà cung ứng về sản phẩm và dịch vụ.

Giao sản phẩm đúng hạn, thực hành hậu mãi chu đáo.

Đào tạo đầy đủ cho các nhân viên.

Cải tiến thường xuyên và đồng bộ các quy trình, hệ thống quản lý chất lượng.