NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

I.       NHIỆM VỤ CHÍNH:

1.      Thực hiên hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc tìm kiếm, ký kết hợp đồng hợp tác với Khách Hàng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh Doanh;

2.      Phụ trách chăm sóc Khách hàng;

3.      Trực hotline và phụ trách công việc xây dựng kênh bán hàng Thương mại điện tử;

4.      Báo cáo tổng hợp công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.      Thực hiện công việc tuân thủ theo các quy trình, tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Công ty.

II.     MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.      Nội dung công việc chính:

–         Hỗ trợ Trưởng bộ phận, các nhân viên kinh doanh khác lập các kế hoạch, chiến lược kinh doanh. Đồng thời theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo kịp thời đến các cấp quản lý. Xây dựng, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc bộ phận kinh doanh thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt;

–         Chuẩn bị, soạn thảo, xử lý các văn bản và giấy tờ, quy trình, hồ sơ, hợp đồng, thư từ… của khách hàng cũng như bộ phận;

–         Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi xuất nhập tồn, đề xuất đảm bảo hàng hóa theo kế hoạch bán hàng theo từng tháng của Phòng Kinh doanh;

–         Là đầu mối làm việc với các bộ phận trong nội bộ Công ty để đảm bảo công việc được hiệu quả và kịp tiến độ;

–         Tiếp nhận các thông tin, cập nhật dữ liệu, tình hình hoạt động của bộ phận một cách chính xác và đầy đủ;

–         Phụ trách liên hệ với các nhà cung ứng, đối tác, khách hàng; trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động kinh doanh;

–         Báo cáo và đối soát doanh số hàng tuần / hàng tháng / hàng quý / hàng năm cho người quản lý, người quản lý bán hàng, cập nhật dữ liệu bán hàng, lập báo cáo bán hàng chi tiết, doanh thu, công nợ nhân viên bán hàng;

–         Hỗ trợ trưởng bộ phận các công việc hành chính, thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho bộ phận bán hàng, nếu được chỉ đạo của cấp trên;

–         Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định của công ty;

–         Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

2.      Thực hiện các việc liên quan khác:

–         Đóng góp ý kiến, đề xuất với Trưởng Phòng sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy trình nhằm tiết kiệm chi phí hiệu quả đầu tư;

–         Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh điều động khác theo sự phân công của Trưởng Phòng;

–         Soạn thảo các biểu mẫu báo cáo theo từng nghiệp vụ của từng kênh bán hàng.

III.   QUYỀN HẠN

1.            Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

2.            Được cung cấp các thông tin, phương tiện, điều kiện làm việc phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ;

3.            Được quyền yêu cầu sự hỗ trợ, hợp tác của các đơn vị trực thuộc Công ty trong quá trình làm việc;

4.            Được sử dụng các thông tin, cơ sở dữ liệu cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

5.            Được quyền đề xuất và tham gia đóng góp ý kiến với Trưởng Phòng về các công việc được phân công để cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc;

6.            Được hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty.

IV.  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

1.             Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ và đạt yêu cầu của Trưởng Phòng;

2.             Đảm bảo các văn bản, tài liệu soạn thảo theo đúng chỉ đạo, thể thức văn bản; không xảy ra sai sót, nhầm lẫn;

3.             Đảm bảo lương thưởng, chế độ cho người lao động được tính toán chính xác, đúng quy định pháp luật;

4.             Gương mẫu tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty, không vượt cấp, vượt quyền khi giải quyết công việc chuyên môn;

5.             Tham gia đầy đủ, trách nhiệm và nhiệt tình các hoạt động phong trào đoàn thể của Công ty.

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM, MỨC LƯƠNG
Trình độ học vấnCao đẳng trở lên.
Trình độ chuyên mônTốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức sâu rộng về hoạt động kinh doanh.

Kỹ năngKỹ năng giao tiếp

Kỹ năng Excel tốt

Kỹ năng cẩn thận, trung thực, chăm chỉ

Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả. Biết cách truyền đạt thông tin cho cấp trên và nhận thông tin phải hồi từ nhân viên khác.

Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt

Kinh nghiệmKinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kinh doanh từ 1 năm trở lên.

Kinh nghiệm phát triển thị trường và sản phẩm mới

Yêu cầu khácTrung thực, thẳng thắn, chịu được áp lực công việc.

Tính cách điềm đạm, chín chắn.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

Có trách nhiệm cao trong công việc