Giải đặc biệt sáng tạo KHKT
Giải đặc biệt sáng tạo KHKT
Giải Ba – Giải thưởng sáng chế TP.HCM Lần thứ I – Năm 2008
Giải Ba – Giải thưởng sáng chế TP.HCM Lần thứ I – Năm 2008
Giải thưởng Nhà sáng chế 2013
Giải thưởng Nhà sáng chế 2013
Giải thưởng sản phẩm triển vọng tại Triển lãm kết nối Cung - Cầu công nghệ 2014
Giải thưởng sản phẩm triển vọng tại Triển lãm kết nối Cung - Cầu công nghệ 2014
Giải thưởng sản phẩm sáng tạo tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Dương 2017
Giải thưởng sản phẩm sáng tạo tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Dương 2017
Giải thưởng sản phẩm sáng tạo tại triển lãm Công nghệ Sáng tạo Đài Loan 2018
Giải thưởng sản phẩm sáng tạo tại triển lãm Công nghệ Sáng tạo Đài Loan 2018
Bang sang che