Thuận Thiên ký kết hợp tác chiến lược với Hòa Bình và nhận Giải thưởng Thực hành Xuất sắc Chất lượng châu Á (ARE QP)

Ngày 17/11/2021, Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trung tâm Hội nghị Metropole.  Theo biên bản ký kết, Thuận Thiên sẽ cung cấp cho Hòa Bình các […]