Không chỉ ngăn mùi hôi, loại hố ga này còn ngăn triều cường từ cống lên và thu hồi chất thải rắn – chống nghẹt cống. Sản phẩm hữu ích

Năm 2012, Thuận Thiên vinh dự tham gia đêm chung kết Gala trao giải “Nhà sáng chế 2013” với sản phẩm Hố ga chống triều cường của anh Thân Thế