Giải đặc biệt sáng tạo KHKT
Special Product Innovation Award
Giải Ba – Giải thưởng sáng chế TP.HCM Lần thứ I – Năm 2008
Ho Chi Minh City Patent Award (2008)
Giải thưởng Nhà sáng chế 2013
First prize in Inventor No. 15 (2013)
Giải thưởng sản phẩm triển vọng tại Triển lãm kết nối Cung - Cầu công nghệ 2014
Product Innovation Award (2014)
Giải thưởng sản phẩm sáng tạo tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Dương 2017
Binh Duong Science and Technology Innovation Award (2017)
Giải thưởng sản phẩm sáng tạo tại triển lãm Công nghệ Sáng tạo Đài Loan 2018
Taiwan Innotech Expo Award (2018)
.premium-modal-box-modal-title img { margin-right: 10px; }
Bang sang che