Nếu bạn là một cá nhân hoặc pháp nhân đang có nhu cầu xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ; vậy bạn đã bao giờ biết rằng trong bộ máy cơ quan nhà nước ai là người có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hay không? Cùng Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên khám phá ngay qua bài viết này nhé!

Thẩm quyền thẩm định, điều chỉnh và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công
Thẩm quyền điều chỉnh; và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công là cơ quan nào?

Bộ luật quy định về thẩm quyền điều chỉnh, phê duyệt, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Căn cứ vào Luật Xây Dựng năm 2014 và Nghị định ố 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính Phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng; và bào trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD) quy định một số điều về quan chức có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phải điều chỉnh thiết kế thi công:

Thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định như sau

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công; dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước;

b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật; dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bướ

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được quy định như sau

 a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì có thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công kỹ thuật; dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xâydựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Phần thiết kế công nghệ và nội dung khác (nếu có); do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

 b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật; dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế hai bước; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; dự toán xây dựng công trình.

Thẩm quyền thẩm định bản vẽ thiết kế thi công xây dựng
Thẩm quyền phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công xây dựng của cơ quan chuyên trách và bao gồm những công việc gì?

Thẩm quyền thẩm định bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác được quy định như sau 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng; công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng. Phần thiết kế công nghệ (nếu có); dự toán xây dựng do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với các công trình xây dựng còn lại;

c) Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế; dự toán xây dựng thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Thẩm quyền thẩm định bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác được quy định như sau 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng; người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm; tham gia thẩm định thiết kế xây dựng; hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tố chức; cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực hoạt động; năng lực hành nghề; đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng để thẩm tra thiết kế; dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế; dự toán xây dựng. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định thiết kế; dự toán xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ; và nội dung khác theo quy định của pháp luật khi thẩm định thiết kế xây dựng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế; dự toán xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế; dự toán xây dựng do mình thực hiện.

Nâng cao quy định của pháp luật
Các quy định được đặt ra nhằm đề cao sự an toàn và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tổng kết

Mỗi một hạng mục sẽ có một chức danh thẩm định, phê duyệt và có thẩm quyền điều chỉnh bản vẽ thiết kế thi công xây dựng. Do đó mà kiến trúc sư; và người thi công bản vẽ cần phải lưu ý rõ điều này.

Qua những thông tin vừa rồi, Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên hi vọng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh và; thẩm định bản vẽ thi công công trình xây dựng.

Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên chuyên thi công các công trình xây dựng với chất lượng tốt nhất; và chuyên nghiệp nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhé!