Không riêng gì các sản phẩm dịch vụ hoặc những giao dịch tài chính khác trên thị trường, trong công nghiệp xây dựng, việc mua bán cát đá san lấp, xây dựng đều phải được thoả thuận và giao dịch bằng hợp đồng rõ ràng. Thuận mua vừa bán, việc giao dịch và các điều khoản giữa hai bên đều được lập trên tinh thần tự nguyện. Vậy mẫu hợp đồng mua bán cát đá san lấp, xây dựng là như thế nào? Bao gồm các điều khoản gì? Cùng HỐ GA THÔNG MINH tham khảo ngay qua bài viết này nhé!

Hợp đồng mua bán cát đá, vật liệu xây dựng
Trong bất kỳ một giao dịch nào, hợp đồng luôn là thứ cần phải có để đảm bảo quyền lợi các bên tham gia.

Hợp đồng mua bán cát đá, xây dựng là gì?

Tương tự như các loại giao dịch thông thường khác, khi tiến hành mua bán vật liệu xây dựng, việc quan trọng chúng ta cần làm chính là thực hiện một bản hợp đồng mua bán cát nhằm đảm bảo quyền lợi giữa hai bên. Văn bản này nhằm thoả thuận những trách nhiệm cũng như quyền giữa các bên tham gia; hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh không rõ ràng hoặc mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp với nhau. 

Hợp đồng mua bán cát hay còn gọi là hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng hoặc hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng 

Mẫu hợp đồng mua bán cát đá san lấp, xây dựng năm 2022

Mẫu hợp đồng mua bán cát đá san lấp, xây dựng
Hợp đồng thông tin giữa 2 bên

Các nội dung cụ thể bên trong mẫu hợp đồng mua bán cát, xây dựng

Phần thông tin của mẫu hợp đồng mua bán cát đá san lấp, xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÁT SAN LẤP

Số:……./HĐMBCSL

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24 tháng 1 năm 2015;

–Căn cứ vào giấy phép khai thác khoáng sản số….

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại….

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………

Ngân hàng:…………………………………………………………………………….

Bên B: Công ty TNHH điện tử B

Trụ sở:

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Số tài khoản:…………………………………………………………………………

Ngân hàng:……………………………………………………………………………

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Phần điều khoản của mẫu hợp đồng mua bán 

Điều 1: Nội dung thỏa thuận 

Bên A và bên B thỏa thuận với nhau về việc bên A sẽ chuyển quyền sở hữu cát đá san lấp cho bên B để bên B có thể tiến hành thi công xây dựng. Bên B có nghĩa vụ phải trả tiền cho bên A sau khi đã nhận toàn bộ số hàng mà bên A đã cung cấp. 

Điều 2: Chất lượng hàng hoá

Căn cứ vào thoả thuận của hai bên, chất lượng hàng hóa sẽ được quy định cụ thể tại phụ lục 1 của bản hợp đồng này. 

Điều 3: Giá trị hợp đồng mua bán cát san lấp

1. Giá vật liệu
TTTÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÍNH M3GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT (10%)GHI CHÚ
1Cát san lấp135.000 VNĐ145.000 VNĐ
2Cát xây tô145.000 VNĐ150.000 VNĐ
3Cát bê tông loại 1200.000 VNĐ220.000 VNĐ
4Cát bê tông loại 2180.000 VNĐ200.000 VNĐ

Hàng hoá mà bên A cung cấp phải đính kèm các giấy tờ liên quan đến sản phẩm, có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo quy định của pháp luật. 

2. Giá trị của hợp đồng mua bán cát

Tổng giá trị hợp đồng:………. gồm:……….

3. Điều chỉnh về giá cả

Khi có sự điều chỉnh về mặt giá cả, bên A sẽ thông báo cho bên B bằng văn bản (hoặc bằng mail) trước…. ngày làm việc. Giá cả thay đổi trong trường hợp này, các bên phải cùng nhau quy định giá gốc, tỷ giá biến động và thời điểm định lại giá, kèm theo đó là các nguồn tài liệu tham khảo. 

4. Giao nhận hàng hoá

Giao hàng hoá

Bên A có trách nhiệm giao cát san lấp vào ngày…tháng….năm….

Địa điểm hai bên đã thoả thuận cho việc giao nhận. 

Đến thời điểm giao mà bên A vẫn chưa giao hàng thì bên A có quyền gia hạn thêm trong…. ngày nhưng phải được sự chấp thuận của bên B. Nếu hết thời gian gia hạn mà bên A vẫn cố tình không giao thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán cát san lấp, đá xây dựng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Nhận hành hoá

Khi bên A tiến hành gia đúng thời hạn, bên B có trách nhiệm nhận hàng và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. Ký xác nhận trong trường hợp hàng hoá không bị vấn đề nào khác. Trường hợp bên A không giao như thoả thuận hoặc chất lượng không đảm bảo thì bên B có quyền trả lại hàng và yêu cầu bên A gia công lại trong khoảng thời gian…. ngày. Quá số ngày quy định thì bên B sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường. 

Khi đến thời hạn nhận hàng mà bên B vẫn chưa nhận hàng, thì bên A có thể gửi vật liệu xây dựng tại nơi nhận gửi giữ mà hai bên đã thỏa thuận và phải báo ngay cho bên B. Nghĩa vụ giao vật liệu xây dựng hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận và bên A xác nhận đã được thông báo. Mọi chi phí nhận gửi giữ sẽ do bên A chịu trách nhiệm.

Điều 5: Chứng từ thanh toán trong hợp đồng mua bán cát

  • Hóa đơn thông thường do bộ tài chính ban hành
  • Biên bản giao nhận hàng hóa giữa hai bên
  • Số lượng thanh toán được xác định cụ thể trên hóa đơn

Điều 6: Trách nhiệm rủi ro

Cho đến khi giao vật liệu xây dựng cho bên B, thì bên A sẽ là người chịu rủi ro đối với sản phẩm của nguyên vật liệu đó.

Khi mà bên B nhận hàng không đúng thời hạn như hai bên đã thỏa thuận, thì bên B sẽ phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận hàng.

Khi bên A giao hàng không đúng hạn mà mang lại rủi ro đối với bên B thì bên A sẽ phải bồi thường thiệt hại khi xảy ra với bên B. 

Điều 7: Thanh toán

Ngay sau khi nhận hàng, bên B có nghĩa vụ phải thanh toán luôn cho bên A đủ số tiền….cho bên B trong vòng …ngày. Nếu quá ….ngày mà bên B vẫn chưa thanh toán cho bên A thì bên B sẽ phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Hình thức thanh toán: Bên B sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin mà bên A đã cung cấp cho bên B.

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng mua bán cát

  • Khi hai bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ trong hợp đồng và làm biên bản thanh lý hợp đồng
  • Khi việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho các bên
  • Khi một bên vi phạm nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng và vi phạm đó không được khắc phục trong thời hạn….ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản về vi phạm đó của bên không vi phạm.
  • Khi một bên mát khả năng thanh toán hoặc rơi vào tình trang phá sản
  • Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hai cho bên bị thiệt hại.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Bất khả kháng 

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 11: Hiệu lực hợp đồng mua bán cát

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản.

Bên A kí tênBên B kí tên
Bảo mật thông tin, bảo vệ quyền lợi
Hợp đồng được giao dịch nhằm mục đích hạn chế các tranh chấp xảy ra.

Tổng kết

Với những thông tin vừa chia sẻ, hy vọng bạn sẽ có thể tích lũy thêm được nhiều thông tin bổ ích liên quan đến hợp đồng mua bán cát san lấp, đá xây dựng. Liên hệ ngay với HỐ GA THÔNG MINH nếu như bạn còn thắc mắc nào cần được giải đáp nhé!