Dòng sản phẩm Hố ga nhựa đa dụng chống trào ngược, ngăn mùi và thu gom rác thế hệ 3 ra đời