Nằm trong khuôn khổ các sự kiện TECHFEST 2021 với mục tiêu hỗ trợ thương mại hóa sáng chế và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) đã đồng hành cùng một số đơn vị như Hội sáng chế tổ chức Hội thảo Thách thức trong thương mại hóa sáng chế và các tài sản trí tuệ.

Tại Hội thảo Ông Thân Thế Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giải pháp Công nghệThuận Thiên chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thương mại hóa sáng chế và các tài sản trí tuệ của công ty. Ông chia sẻ nếu chọn việc trực tiếp sản xuất, các nhà sáng chế thường thiếu nhân lực hoặc không đủ khả năng huy động nhân lực. Ngoài ra, họ còn yếu về vốn, hạ tầng công nghệ, cơ sở vật chất,…

Vì vậy, theo ông Hào, các nhà sáng chế cần tránh việc theo đuổi nhiều lãnh vực sáng chế khác nhau để không bị phân tán nguồn lực. Đồng thời, tích cực tiếp cận bạn bè, người quen để trao đổi ý tưởng. Từ đó, mời gọi đầutư, định giá bằng độc quyền, quyết định tự sản xuất hay hợp tác, chuyển giao côngnghệ,… Ông cũng mong muốn Hội Sáng chế Việt Nam tăng cường vai trò trong việc kếtnối đầu tư và hỗ trợ tư vấn hợp tác, triển khai sáng chế giữa doanh nghiệp và nhà sáng
chế.

Ông Thân Thế Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ các kinh nghiệm trong hoạt động
thương mại hóa sáng chế và các tài sản trí tuệ của công ty tại Hội thảo. Ảnh: chụp màn hình.