Từ trước đến nay, người có thẩm quyền phê duyệt các thiết kế, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công luôn là những người có chức trách trong bộ máy cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, liệu bạn có biết được rằng ai sẽ là người nắm giữ trọng trách này; và cụ thể đó là chức danh nào? Cùng Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên khám phá ngay về việc ai là người có thẩm quyền, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình nhé!

Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công công trình xây dựng
Phê duyệt thiết kế thi công công trình xây dựng và ai là người có thẩm quyền.

Phê Duyệt Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Và Thẩm Quyền

Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính Phủ quy định về quản lý chất lượng; và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng; và bào trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công
Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công nhằm đưa khách vào trong xây dựng và đảm bảo các công trình được thực thi theo đúng pháp luật.

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định như sau

 a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng; trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước;

 b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được quy định như sau

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Phần thiết kế công nghệ; và nội dung khác (nếu có); do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế hai bước; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

Quy định pháp luật.
Đầu mục được quy định theo bộ luật Xây Dựng năm 2014

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác, thẩm quyền phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công được quy định như sau

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình xây dựng; có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng. Phần thiết kế công nghệ (nếu có); dự toán xây dựng do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với các công trình xây dựng còn lại;

c) Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng; hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tố chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng để thẩm tra thiết kế; dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định thiết kế; dự toán xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật khi thẩm định thiết kế xây dựn

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng do mình thực hiện.

Tổng kết

Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các chủ đầu tư; và nhà thầu có thêm được kiến thức liên quan đến việc ai là người có quyền quyết định, phê duyệt các thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình. Mỗi một trường hợp đều sẽ có một cơ quan thẩm định chuyên trách; nhằm đảm bảo pháp luật được áp dụng đúng.

Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên, chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng với chất lượng tốt nhất; cùng giá cả phải chăng. Với đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp; chúng tôi luôn tự hào là đơn vị thi công xây dựng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhé!