Việc cùng lúc phải tìm kiếm nhiều mẫu hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng hợp đồng, biên bản tạm dừng, mẫu gia hạn thi công xây dựng nhà ở hay các kiến trúc khác là việc khá mệt mỏi đối với chủ đầu tư – người sở hữu công trình. Dưới đây, Thuận Thiên sẽ gửi đến bạn các mẫu của những đơn từ, biên bản này. Mời bạn cùng tìm hiểu nhé!

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng là gì?

Theo Điều 138 Luật Xây dựng 2014:

 1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:
 3. a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 4. b) Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;
 5. c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
 6. d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Các loại mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm các loại sau:

– Hợp đồng tư vấn xây dựng;

– Hợp đồng thi công xây dựng công trình;

– Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở bao gồm những nội dung và cam kết trong quá trình xây dựng
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở bao gồm những nội dung và cam kết trong quá trình xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Xây dựng 2014;

– Căn cứ Giấy phép xây dựng của khách hàng số:………… ../GPXD cấp ngày:………………….  

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20…….

Tại địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên gồm có:

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (sau đây gọi là Bên A)

Ông/bà:……………………………………………………………………………………….

Số CMND:……………………….. Cấp ngày…/…/…… Tại: Công an tỉnh (thành phố) ……………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (sau đây gọi là Bên B)

Ông/Bà/Công ty: …………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng nhà ở tại địa chỉ: …………..………………………………………… với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung công việc, đơn giá, tiến độ thi công, giá trị hợp đồng

 1. Nội dung công việc

Bên B sẽ thực hiện các công việc xây dựng nhà ở từ khi bắt đầu tới khi hoàn thiện, bàn giao nhà cho bên A, gồm: Xây móng nhà (gia cố, ép cọc nếu có); làm bể nước ngầm; bể phốt; đổ cột; xây tường; đổ sàn đúng kỹ thuật; làm cầu thang; chèn cửa; tô trát ngoài và trong; đắp phào chỉ, chiếu trần; trang trí ban công; ốp tường nhà tắm, nhà bếp; lát sàn trong phần xây dựng công trình; lắp đặt hoàn thiện phần điện, nước.

 1. Đơn giá xây dựng

Bên A tính giá xây dựng cho bên B theo mét vuông (m2) xây dựng mặt sàn. Đơn giá mỗi m2 xây dựng hoàn thiện được tính như sau:

– Sàn chính:……………..đồng/m2

– Sàn phụ: ……………….đồng/m2 x 50% (nếu có).

Giá trên là giá thi công xây dựng hoàn chỉnh đến khi bàn giao công trình.

 1. Tiến độ thi công

– Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày …/ ……. /20…….

– Thời gian hoàn thiện kết thúc thi công, bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ vào ngày …/ …/ 20…., nếu chậm sẽ phạt 05% giá trị hợp đồng

 1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng được xác định như sau:

Thanh toán theo m2 hoàn thiện …….. đồng/m2.

Các hợp đồng xin gia hạn, tạm ứng thi công xây dựng nhà ở hay các công trình khác đều cần làm đúng theo mẫu
Các hợp đồng xin gia hạn, tạm ứng thi công xây dựng nhà ở hay các công trình khác đều cần làm đúng theo mẫu

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

 1. Trách nhiệm của Bên A

– Cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng; cung cấp điện, nước đến công trình; tạm ứng và thanh toán kịp thời;

– Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình (nếu có bản vẽ) hoặc trình bày ý tưởng xây dựng để bên B thực hiện (có thể ghi ra giấy để làm căn cứ nếu xây dựng không theo ý muốn hoặc có tranh chấp).

– Trực tiếp giám sát thi công về tiến độ (hoặc cử người giám giám sát), biện pháp kỹ thuật thi công về khối lượng và chất lượng, bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới cho thi công tiếp;

– Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công;

– Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc lãng phí vật tư.

 1. Trách nhiệm của Bên B

– Chuẩn bị cốt pha và giàn giáo bảo đảm tiêu chuẩn, an toàn trong quá trình xây nhà (chi phí thuộc về bên B);

– Bảo bảo đủ thợ chính và thợ phụ trong quá trình xây dựng;

– Thi công theo thiết kế và các yêu cầu cụ thể của Bên A; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, lãng phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi hoàn vật liệu;

– Lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được thi công tiếp;

– Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

– Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tự, an ninh, khai báo tạm trú;

– Bảo quản nguyên vật liệu bên A bàn giao và phương tiện, máy thi công;

– Khi đổ bê tông bên B phải đảm bảo bê tông phải được làm chắc bằng đầm rung;

– Bề mặt của tường, trần phải được trát phẳng, khi soi laser hoặc cán thước phải đảm bảo không nhìn rõ vết trát lồi lõm;

– Bảo hành công trình trong thời hạn ….. tháng, kể từ ngày được bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu thấm tường, nứt tường, thấm sàn, nứt sàn bê tông thì bên B chịu trách nhiệm khắc phục.

Các bên kí kết mẫu hợp đồng thi công xây dựng đều cần chịu trách nhiệm về những gì mình đã xác nhận
Các bên kí kết mẫu hợp đồng thi công xây dựng đều cần chịu trách nhiệm về những gì mình đã xác nhận

Điều 3: Thanh toán

– Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu:

+ Xong phần xây thô và đổ mái được ứng ….%/tổng giá trị hợp đồng (ứng theo từng tầng);

+ Sau khi lát nền, sơn xong và bàn giao công trình bên A được thanh toán không vượt quá ….. % khối lượng công việc đã hoàn thành;

+ Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bên A được thanh toán số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đã thanh toán, tạm ứng và tiền bảo hành công trình.

Điều 4: Cam kết thực hiện và giải quyết vướng mắc, tranh chấp

– Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình; nếu không thỏa thuận được các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán…..% theo khối lượng đã được nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng.

 Điều 5. Thời hạn, giá trị hợp đồng

– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. 

–  Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hãy luôn nhớ đọc kĩ các thông tin được điền trong mẫu hợp đồng thi công xây dựng trước khi kí kết nhé!
Hãy luôn nhớ đọc kĩ các thông tin được điền trong mẫu hợp đồng thi công xây dựng trước khi kí kết nhé!

Mẫu tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu này giúp bạn hoàn thành đơn đề nghị tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng để đảm bảo các yếu tố đầu vào cho công trình nhà ở hay các kiến trúc khác được hoàn thành đúng hạn.

 

CÔNG TY…………………

Số:01/GĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi: Công ty …………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số………………… ký ngày……tháng……năm….. giữa công ty………….

………………………….. với quý công ty về vấn đề………….………………………………………………………

Ngày…..tháng……năm…..Công ty chúng tôi bắt đầu triển khai thực hiện. Vì vậy để đảm bảo tiến độ công việc diễn ra một cách đúng hạn, Công ty chúng tôi đề nghị Quý công ty tạm ứng trước…% giá trị hợp đồng, tức là số tiền:…………(Số tiền bằng chữ:…………………đồng)

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty!

Trân trọng cảm ơn

 

….….., ngày……tháng……năm

Đại diện công ty         

 

 

Gửi giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng để ứng trước kinh phí cho quá trình thực hiện hợp đồng
Gửi giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng để ứng trước kinh phí cho quá trình thực hiện hợp đồng

Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng thi công xây dựng nhà ở hay các công trình khác cũng tương tự như mẫu tạm ứng. Nhưng đơn này là nhằm giúp đơn vị thực hiện có thêm thời gian để hoàn thành công trình đúng yêu cầu về chất lượng. Đồng thời mẫu gia hạn hợp đồng thi công xây dựng giúp bên chủ đầu tư kiểm soát được thời gian hoàn thành công việc. Để có thể thực hiện những kế hoạch tiếp theo một cách có hiệu quả.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN GIA HẠN TIẾN ĐỘ THI CÔNG

*phần 1: Thông tin người làm đơn* – không ghi dòng này

Kính gửi : – Ông …………………………… – Giám đốc Công ty …………………….………………………

–  Căn cứ Luật xây dựng 2014

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

– Hợp đồng số ……….. về việc ………………………………………….……………………….………………

Họ tên người đề nghị :…………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND :…………………. cấp ngày : ………… nơi cấp : ……………………………………………………………..

Chức vụ :…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT :…………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………………………………………

Đơn xin gia hạn tiến độ thi công giúp đơn vị thi công có thêm thời gian để hoàn thành xuất sắc công việc của mình khi các điều kiện bất lợi xảy ra
Đơn xin gia hạn tiến độ thi công giúp đơn vị thi công có thêm thời gian để hoàn thành xuất sắc công việc của mình khi các điều kiện bất lợi xảy ra

*phần 2: Thông tin tình trạng hợp đồng* – không ghi dòng này

Ký kết Hợp đồng số : ………….. với Quý Công ty về việc ……………………………………………………..

Hiện nay chúng tôi có đang nhận thực hiện công việc ………………………………..…. cho Quý công ty. Dự kiến thời gian hoàn thành công việc là ngày .…/.…/……. Tuy nhiên , trong tuần lễ từ ngày .…/.…/……. đến ngày …./.…/……. thì thời tiết có sự thay đổi dẫn đến việc mưa lớn gây ngập úng quanh khu vực công trường khiến chúng tôi không thể thực hiện được công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đến ngày .…/.…/……. thì chúng tôi mới có thể tiếp tục thi công công trình . Do đó , chúng tôi không thể hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ đã thỏa thuận.

*phần 3: Căn cứ quy định và yêu cầu xem xét* – không ghi dòng này

Theo quy định tại Điều …. của Hợp đồng số …. về sự kiện bất khả kháng trong khi thực hiện Hợp đồng

“….

Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

….’’

Nay chúng tôi làm đơn này đề nghị Ông ……………………….. – Giám đốc công ty ……………………… ……………xem xét cho chúng tôi được gia hạn hoàn thành công việc chậm nhất là vào ngày …./.…/……..

Chúng tôi xin cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung bên trên .

Xin chân thành cảm ơn!

    Người làm đơn

 

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản tạm ngừng thi công xây dựng 

Khác với các mẫu tạm ứng hay mẫu gia hạn cho các công trình thi công xây dựng nhà ở như trên. Đây là mẫu biên bản tạm ngừng việc thi công xây dựng. Biên bản tạm ngừng này là dành cho các công trình thi công xây dựng trái phép. Hay nói cách khác là quá trình thi công của công trình đã vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

 

UBND xã (phường, thị trấn)…

Thanh tra xây dựng 

(cán bộ quản lý trật tự xây dựng)

******

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 *******

Số: …………/BB-TTrXD                                     ……, ngày…… tháng…… năm .…

 

BIÊN BẢN

NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị định số……/2007/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày…… tháng…… năm 20… tại………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Thông tin người lập biên bản và người bị lập biên bản* – không ghi dòng này

 1. Thanh tra xây dựng (hoặc cán bộ quản lý trật tự xây dựng) phường (xã, thị trấn) …….……….. gồm:

(Ghi rõ họ tên, chức vụ của từng cán bộ Thanh tra tham gia lập biên bản)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Lực lượng phối hợp (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ông/bà (hoặc tổ chức):……………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

Là Chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……… ngách…… ngõ………đường phố (thôn, xóm)………………………… tổ…… phường (xã, thị trấn) ……………….. quận (huyện)………… ………………… thành phố………………………………

Và nhà thầu xây dựng là:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức):………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………………

*Hành vi vi phạm và yêu cầu khắc phục* – không ghi dòng này

Đã có hành vi vi phạm sau (ghi rõ từng nội dung vi phạm):……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng:

a) Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;

b) Khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản

Sau thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập Biên bản, nếu không kịp thời thực hiện những nội dung yêu cầu theo Biên bản này thì sẽ bị đình chỉ thi công xây dựng công trình.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được để lại cho mỗi người có tên cùng nghe nhất trí, ký tên và thực hiện.

Ghi chú: Trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng không ký Biên bản hoặc vắng mặt thì Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành.

 

CHỦ ĐẦU TƯ

(hoặc đại diện cá nhân, tổ chức vi phạm)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lời kết

Trên đây là các thông tin về 4 loại mẫu đơn từ liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng. Hy vọng bài viết này chứa đầy đủ những thông tin mà bạn cần trong quá trình tạo lập và thực hiện hợp đồng hay biên bản. Cảm ơn bạn đọc vì đã quan tâm đến những chia sẻ về thi công xây dựng của Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên! Chúc bạn một ngày tốt lành!