Khái niệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng là một khái niệm lớn. Trong đó kế hoạch, phân cấp về quản lý dự án đầu tư xây dựng rất quan trọng. Hãy cùng Thuận Thiện khám phá khái niệm này và cùng tìm hiểu về những điểm cơ bản. Để từ đó bạn có thể nắm được những thông tin cần thiết trong quá trình quản lý và vận hành của mình đối với mỗi công trình bạn nhé!

Khái Niệm Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Là Gì?

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về phần quản lý dự án (QLDA). Tuy nhiên hôm nay Thuận Thiện chỉ ra những khái niệm cơ bản về quản lý dự án đầu tư cũng như những vấn đề xoay quanh mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Khái niệm quản lý dự án đâu tư xây dựng hiện nay

Quản lý dự án và đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) là lập ra kế hoạch một cách tổng thể, điều phối và kiểm soát một dự án nào đó. Xuất phát từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án đó. Nhằm để đảm bảo sự hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách cho phép. Các yêu cầu về kỹ thuật đã được xác định trước cũng như các cách thức và chất lượng thực hiện chúng [1].

QLDA là điều khiển một kế hoạch đã được hoạch định ra trước tránh những phát sinh xảy ra. Trong một hệ thống bị ràng buộc bởi các yêu cầu liên quan về pháp luật, về tổ chức, về con người, về tài nguyên. Điều này nhằm đạt được các mục tiêu đã định ra hướng về chất lượng, thời gian, giá cả và sự an toàn lao động, môi trường [2].

QLDA là quá trình lập kế hoạch quản lý đầu tư xây dựng. Để điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát theo dõi quá trình phát triển của dự án. Nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn đưa ra. Trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định ra. Đảm bảo về phần kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Giải quyết bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép [3].

Khái niệm quản lý, kế hoạch, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng là một khái niệm rộng. Bao hàm nhiều về đề và cấp quản lý.

Khái niệm lập kế hoạch quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì?

Lập ra kế hoạch là giai đoạn từng bước xây dựng mục tiêu. Là khi xác định công việc rõ ràng, dự tính nguồn lực cần thiết để bắt đầu thực hiện dự án. Là quá trình phát triển của một kế hoạch hành động thống nhất. Theo một trình tự logic, có thể biểu hiện ở dưới dạng các sơ đồ hệ thống. Hoặc có thể theo các phương pháp lập kế hoạch truyền thống.

Điều phối thực hiện dự án chính là quá trình phân phối nguồn lực. Bao gồm cả tiền vốn, lao động, thiết bị và đặc biệt quan trọng nhất đó là điều phối và quản lý tiến độ thời gian hợp lí. Giai đoạn này được chi tiết hóa thời gian, lập trình lịch cho từng công việc và toàn bộ dự án. (Khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc). Trên cơ sở đó, từng bước bố trí tiền vốn. Đặc biệt bố trí nhân lực và các thiết bị phù hợp.

Giám sát là quá trình theo dõi và kiểm tra tiến trình của dự án. Phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng và đề xuất thêm về các biện pháp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Cùng với hoạt động giám sát lẫn công tác đánh giá dự án giữa kỳ và cuối kỳ cũng sẽ được thực hiện nhằm tổng kết đúc rút kinh nghiệm. Kiến nghị các pha sau của dự án.

Các phân cấp giai đoạn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trong khái niệm về quản lý dự án và đầu tư xây dựng. Có sự phân cấp về giai đoạn quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trong đó như sau:

  • QLDA bao gồm chủ yếu ba giai đoạ. Một là việc lập kế hoạch. Hai là điều phối thực hiện. Cuối cùng là thực hiện giám sát các công việc của dự án. Nhằm đạt được những mục tiêu xác định, chính xác.
  • Các giai đoạn của quá trình QLDA là hình thành một chu trình từ việc bắt đầu lập kế hoạch quan lý dự án đầu tư xây dựng. Cho đến điều phối thực hiện và giám sát theo dõi quá trình. Sau đó phản hồi lại cho việc tái lập kế hoạch dự án chẳng hạn như trình bày.

Như vậy mặc dù đã có nhiều khái niêm khác nhau về kế hoạch, quản lý, phân cấp dự án đầu tư xây dựng. Thế nhưng muốn QLDA được thì đều cần phải có các yếu tố chung. Đó là vạch ra một chương trình, một kế hoạch đã được định trước; có đầy đủ các công cụ. Các phương tiện để kiểm soát và quản lý dự án. Có các quy định về pháp luật cho quản lý. Và các tổ chức, các cá nhân có đủ năng lực để có thể vận hành bộ máy quản lý.

Khái niệm quản lý, kế hoạch, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tổng quan pháp lý của việc quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Mục Tiêu Từ Khái Niệm Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Mục tiêu của quản lý dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) công trình chính là bảo đảm đạt được đúng mục đích đầu tư. Tức là lợi ích mong muốn của chủ đầu tư dự án. Trong mỗi giai đoạn phát triển của quá trình đầu tư xây dựng công trình (XDCT), QLDA nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể khác nhau.

Các mục tiêu của chủ đầu tư trong khi quản lý dự án đầu tư xây dựng

  • Dự án được thực hiện theo đúng yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng;
  • Dự án sẽ phải hoàn thành trong thời hạn cho phép;
  • Dự án hoàn thành trong ngân sách đã được phê duyệt;
  • Dự án phải đảm bảo an toàn lao độngvà vệ sinh môi trường tài nguyên;
  • Đạt được các mục tiêu về quản lý rủi ro, phát sinh xảy ra.
Khái niệm quản lý, kế hoạch, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng
Mục tiêu đầu tư xây dựng phải gắn liền với khái niệm về quản lý dự án.

Sự phân cấp về kế hoạch trong dự án đâu tư xây dựng gắn với mục tiêu

Mục tiêu gắn với khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA) là phát triển từ ba mục tiêu ban đầu (tam giác mục tiêu – 3D) cho đến tứ giác mục tiêu (4D) và ngũ giác mục tiêu (5D), được mô tả như hình bên dưới. Tùy vào từng dự án mà từ đó xác định mục tiêu nào quan trọng hơn.

Mặc dù các nhà QLDA đều mong muốn đạt được các mục tiêu một cách tốt nhất. Thế nhưng thường sẽ không làm được như vậy. Vì thực tế là phải đánh đổi các mục tiêu và hy sinh mục tiêu này để thực hiện tốt hơn ở các mục tiêu khác trong điều kiện thời gian và không gian cho phép nhằm để có thể thực hiện tốt nhất tất cả các mục tiêu dài hạn của quá trình QLDA. Điển hình là việc đánh đổi giữa các mục tiêu tam giác liên quan về chất lượng, về thời gian và chi phí để thực hiện dự án.

Tạm Kết

Khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng là một khái niệm lớn. Các chủ doanh nghiệp cần nắm được những khái niệm cơ bản để quản lý tốt hơn dự án của mình.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm trong kế hoạch quản lý dự án đầu tư xây dựng của mình về hố ga thông minh. Hãy liên hệ ngay với Thuận Thiện. Chúng tôi có những sản phẩm hố ga thông minh, giúp bạn cải thiện hiệu quả công trình. Mang đến cho bạn giải pháp thông minh về hố ga. Giúp công trình xây dựng và quá trình vận hành, quản lý của bạn thuận lợi, dễ dàng hơn.