Bên cạnh giá trị mỗi giải thưởng lên tới 10.000 euro, các ứng viên đoạt giải sẽ được hỗ trợ kinh doanh chuyên sâu và cải thiện kỹ năng thuyết trình trong tương lai.

Mạng lưới Kinh tế Tuần Hoàn (Circular Economy Network), được điều phối bởi tổ chức phi lợi nhuận WasteAid, đang tổ chức cuộc thi “Sáng kiến thành phố không rác” – The Zero Waste Cities Challenge. Đây là một phần của chương trình khuyến khích mạng lưới kinh tế tuần hoàn và các cơ hội sinh kế toàn diện cho ba thành phố bao gồm: TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam), Johannesburg (Nam Phi) và Guwahati (Ấn Độ).

Cuộc thi tìm kiếm các sáng kiến có lợi cho các cộng đồng nghèo và thiệt thòi bằng cách áp dụng ít nhất một trong ba trụ cột của kinh tế tuần hoàn: (1) thiết kế hệ thống không chất thải và ô nhiễm, (2) giữ các sản phẩm và vật liệu trong vòng sử dụng, và (3) tái tạo hệ thống tự nhiên.
Bất cứ ai đang sinh sống tại Việt Nam, Ấn Độ hoặc Nam Phi đều có thể đăng ký tham gia. Tuy nhiên, sáng kiến đó phải được thực hiện ở một trong ba thành phố là TP. Hồ Chí Minh, Guwahati hoặc Johannesburg.
Theo Ban tổ chức, có tổng cộng 6 giải thưởng, trong đó 2 sáng kiến sẽ được lựa chọn để trao giải ở mỗi thành phố. Giá trị mỗi giải thưởng lên đến 10.000 euro. Ngoài ra, các ứng viên đoạt giải sẽ được hỗ trợ kinh doanh chuyên sâu và cải thiện kỹ năng thuyết trình trong tương lai.
“Hiện tại, mới chỉ có một phần rác thải ở Thành phố Hồ Chí Minh, Johannesburg và Guwahati được tái chế, còn lại rác sẽ được chôn lấp hoặc vứt bừa bãi ra môi trường. WasteAid tin rằng những sáng kiến, đổi mới sáng tạo của địa phương sẽ giữ chìa khóa cho một nền kinh tế xanh và có thể làm cho môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn cho người dân thành phố”, Ban tổ chức chia sẻ về mục tiêu của cuộc thi trên website.
Hạn nộp hồ sơ: ngày 19/06/2021.
Cách thức nộp hồ sơ và thông tin chi tiết, xem tại: 
https://circulareconomynetwork.co/challenge/ (có thể nộp đơn bằng tiếng Việt)
Liên hệ với WasteAid Việt Nam qua email: [email protected]
Tác giả: Mỹ Hạnh tại tiasang.com.vn