án đó. Bản vẽ này cần phải được thông qua chính quyền và được cấp phép mới có thể thi công được. Vậy báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công bao gồm những gì, cần chuẩn bị giấy tờ ra sao? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu tất cả ngay trong bài viết này!

Thiết kế bản vẽ thi công là gì?

Thiết kế bản vẽ thi công là bản thiết kế cung cấp, thể hiện các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và cấu tạo chi tiết của công trình một cách đầy đủ. Ngoài ra còn bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng để xem xét tính phù hợp. Điều kiện triển khai xây dựng công trình đó. Đây là quy định tại Khoản 41, Điều 3 Luật xây dựng năm 2014. Tất cả những công trình thực hiện đều phải tuân theo. 

báo cáo thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật
Cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ cần thiết đề được thẩm định công trình rõ ràng

Chính vì thế trước khi báo cáo thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, cần phải chuẩn bị bản vẽ đầy đủ và kỹ càng. Bản vẽ này có thể được bao gồm rất nhiều tài liệu khác nhau. Nhưng nhìn chung thì sẽ có các bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu nền móng, cột, sàn. Bản vẽ sơ đồ về điện nước cũng như các thông số liên quan khác. 

Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công gồm những gì?

Để tiến hành báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư cần phải gửi hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Đến những cơ quan chuyên môn xây dựng để thẩm định tính chính xác và hợp lý. Cần phải chuẩn bị 8 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như:

 • Chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
 • Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế.
 • Đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế (nếu có).
 • Báo cáo khảo sát (nếu có). 
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng khảo sát thiết kế.
 • Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình. 
 • Hồ sơ tổng dự toán công trình.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất.
 • Tờ trình đề nghị thẩm định (theo mẫu có sẵn).
 • Các văn bản khác có liên quan.
mãu hồ sơ
Mẫu hồ sơ cần chuẩn bị khi thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình

Quy trình báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư nên chuẩn bị theo các bước như sau để báo cáo thẩm tra thuyết minh thiết kế kỹ thuật:

 • Bước 1: Chủ đầu tư phải lập hồ sơ thẩm tra bản vẽ thi công bao gồm đầy đủ các tài liệu nêu trên.
 • Bước 2: Chủ đầu tư có thể tự mình thẩm định thiết kế nếu có đủ trình độ và kỹ năng cần thiết. Có thể lập bản vẽ thi công hoặc thẩm tra dự toán công trình. Chủ đầu tư cũng có thể thuê các công ty giám định xây dựng để thẩm định dự toán chuyên môn. Phòng Công thương sẽ chấp nhận các tài liệu cần thiết để thẩm định thiết kế xây dựng của chủ đầu tư. Nhân viên văn phòng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nếu còn thiếu sót.
 • Bước 3: Phòng Công Thương sẽ có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ theo đúng quy trình và xác định hồ sơ có đạt tiêu chuẩn hay không.
 • Bước 4: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo quy trình và trình tự sau:
  • Xác minh rằng các bước của dự án theo đúng thứ tự.
  • Đánh giá năng lực của nhà thầu trong việc khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình và quy mô, năng lực xây dựng, các thông số kỹ thuật chính và nội dung công việc, tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu đáp ứng về xây dựng, vệ sinh, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
  • Đánh giá mức độ an toàn của công trình khi nó đã được xây dựng và sử dụng để xác định tính hợp lý của các phương án thiết kế kết cấu.
  • Kiểm tra quy định về dự toán chi phối việc áp dụng các định mức đơn giá, các quy tắc chính sách và các khoản mục chi phí.
 • Bước 5: Phòng Công Thương sẽ thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công sau khi thẩm định xong. Trước khi trình thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư.
báo cáo thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật
Cần phải cung cấp bản vẽ chi tiết để làm bằng chứng với cơ quan chức năng

Trên đây là một số thông tin cần chuẩn bị khi báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Hy vọng sau bài viết này chủ đầu tư sẽ hiểu thêm về các thông tin và áp dụng cho hợp lý.