Mô tả

Hố ga nhựa dung làm hộp đấu nối để chứa dây điện thay thế cho mương cáp viễn thông trong không gian phía dưới lòng đất. Bảo vệ dây điện và cáp viễn thông khỏi bị hư hỏng do ngập nước, chuột bọ và côn trùng cắn phá, cũng như hạn chế các tác động vật lý khác.

Phạm vi áp dụng

Tất cả các nơi có nhu cầu ngầm hóa cáp điện và cáp viễn thông.