Mô tả

Giải pháp này là sự kết hợp sản phẩm Thuận Thiên với các hệ thống xử lý nước thải. Hố ga nhựa thiết kế dạng mô-đun nên có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp, thích hợp lắp đặt cho nhiều dạng mặt bằng/ hệ thống xử lý nước thải khác nhau. Dùng tổ hợp các bộ hố ga nhựa để tạo thành hệ thống thu gom và xử lý nước thải

Hố ga thông thường mở rộng - HG00A
Hố ga thu rác - HG04